QUÀ TẶNG THIÊN NHIÊN TỪ RỪNG PÙ MÁT - MIỀN TÂY XỨ NGHỆ

Sunday, November 23, 2014

Góc ảnh Con Cuông

1.Sông Giăng


2. Đập phả lại

3. Khe Nước Mọc (Dòng nước mọc từ dưới đất lên)

4.Thác Khe Kèm

5. Cầu treo Khe Rạn

0 comments:

Post a Comment